ניסור בטוןפינוי פסולתשינוע מסחרי כלי עבודה וציוד בנייןעבודות בניין

קידוח יהלום